Čo Nebrať do Lietadla, Zakázné Predmety

Lietanie je považované za jednu z najbezpečnejších foriem cestovania. Lietadlá sú navrhnuté a vybavené tak, aby poskytovali maximálnu bezpečnosť pasažierom a posádke. Lietadlá musia spĺňať prísne bezpečnostné predpisy, musia byť pravidelne testované a údržba sa musí vykonávať podľa stanovených harmonogramov. Ak však cestujúci nesie na palube nebezpečné predmety, môže to predstavovať riziko pre bezpečnosť lietadla a ostatných cestujúcich. Všetky letecké spoločnosti a krajiny preto musia dodržiavať prísne bezpečnostné pravidlá a obmedzenia, pokiaľ ide o to, aké predmety si môžu a nemôžu vziať na palubu. Pozrime sa aké predmety je zakázané […]