Čo Nebrať do Lietadla, Zakázné Predmety

Lietanie je považované za jednu z najbezpečnejších foriem cestovania. Lietadlá sú navrhnuté a vybavené tak, aby poskytovali maximálnu bezpečnosť pasažierom a posádke. Lietadlá musia spĺňať prísne bezpečnostné predpisy, musia byť pravidelne testované a údržba sa musí vykonávať podľa stanovených harmonogramov.

Ak však cestujúci nesie na palube nebezpečné predmety, môže to predstavovať riziko pre bezpečnosť lietadla a ostatných cestujúcich. Všetky letecké spoločnosti a krajiny preto musia dodržiavať prísne bezpečnostné pravidlá a obmedzenia, pokiaľ ide o to, aké predmety si môžu a nemôžu vziať na palubu.

Pozrime sa aké predmety je zakázané brať na palubu lietadla

  1. Nebezpečné predmety ako zbrane, zápalné látky, výbušniny, toxické látky a chemikálie.
  2. Tekutiny a gély v obmedzenom množstve. Cestujúci sú obmedzení na 100 mililitrov na kus. Toto obmedzenie sa vzťahuje na všetky tekutiny vrátane nápojov, kozmetiky, parfumov, zubných pást a gélov.
  3. Elektronické cigarety, ktoré obsahujú lítium-iónové batérie, ktoré môžu byť v prípade poškodenia alebo prehriatia nebezpečné.
  4. Veľké kovové predmety ako nože, vidličky a iné zbrane.
  5. Zvieratá, s výnimkou psov a mačiek, ktoré sú v určitých prípadoch povolené.
  6. Horľavé predmety ako benzín a zapaľovače.
  7. Predmety, ktoré sú nebezpečné pre ostatných cestujúcich alebo pre posádku lietadla.

Je dôležité poznamenať, že zoznam zakázaných položiek sa môže líšiť v závislosti od leteckej spoločnosti a krajiny, do ktorej cestujete. Pred odletom by ste si mali vždy skontrolovať aktuálne obmedzenia a povolenia.

Prečo sú tieto položky zakázané?

Niektoré predmety sú z bezpečnostných dôvodov na palube lietadla zakázané. Napríklad strelné zbrane, zápalné látky a výbušniny môžu ohroziť bezpečnosť ostatných cestujúcich a letovej posádky. Chemikálie môžu byť nebezpečné v prípade rozliatia alebo nehody, ktorá by mohla ohroziť zdravie a bezpečnosť cestujúcich a posádky.

Kvapaliny a gély sú na palube lietadla obmedzené z bezpečnostných dôvodov ohľadom manipulácie s nimi. Ak by boli povolené v neobmedzenom množstve, mohli by sa použiť na výrobu improvizovaných výbušných zariadení, čo predstavuje vážne bezpečnostné riziko.

Lítium-iónové batérie v e-cigaretách môžu byť nebezpečné, ak sa poškodia alebo prehrejú. V prípade požiaru môžu explodovať alebo zhoršiť situáciu. Preto je ich preprava na palube lietadla obmedzená alebo zakázaná.

Ak by boli všetky tieto položky povolené, mohlo by to predstavovať riziko pre bezpečnosť a zdravie cestujúcich a posádky. Letecké spoločnosti a krajiny sú preto povinné dodržiavať prísne bezpečnostné predpisy a obmedzenia, ktoré určujú, čo sa môže a čo nemôže prepravovať na palube lietadla.