Chlad z klimatizácie a zdravie. Ako to ide dokopy?

Bojíte sa vplyvu klimatizácie na vaše zdravie? Možno máte pravdu.

Možno ste počul, že keď klimatizáciu “vytáčate” na veľmi nízke čísla a potom vyjdete do 30+ stupňových horúčav uprostred leta – že váš organizmus zažíva mikrošoky. Alebo že bežná bytová klimatizácia môže víriť mikroorganizmy v miestnosti. V skutočnosti ide o to, že aj pri prevádzkovaní klimatizácie potrebujeme dodržiavať určite postupy  a pravidlá.

Udržiavajte čistotu: Pravidelné čistenie a údržba klimatizačných zariadení je kľúčová. Zabezpečte, aby sa filtre pravidelne menili alebo čistili podľa pokynov výrobcu. Zanesené filtre môžu zhoršiť kvalitu vzduchu a umožniť rast plesní alebo baktérií.

  1. Udržujte vlhkosť. Zabezpečte, aby vlhkosť vzduchu v miestnosti bola v optimálnom rozsahu (obvykle okolo 50%). Príliš vysoká vlhkosť môže viesť k tvorbe plesní a baktérií, zatiaľ čo príliš nízka vlhkosť môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  2. Strážte teplotu. Takú ktorá je pohodlná, ale nie príliš chladná. Príliš výrazné teplotné zmeny môžu mať negatívny vplyv na zdravie a pohodu ľudí. Povedzme 20 stupňov uprostred júla nie je veľmi rozumná teplota, nehovriac o tom, koľko energie to spotrebuje.
  3. Vetrajte. Využívajte aj pri prevádzke klimatizácie prirodzenú ventiláciu. Pravidelné vetranie miestnosti umožňuje prietok čerstvého vzduchu a odstraňuje znečistený vzduch.
  4. Kontrolujte vzduch. Inštalácia kvalitného filtračného systému pomôže odstrániť peľ, prach, plesne, baktérie a iné alergény z ovzdušia. Monitorujte kvalitu vzduchu a v prípade potreby zvážte použitie ďalších čističov vzduchu.
  5. Údržba klimatizácie. Zabezpečte, aby bola klimatizácia pravidelne kontrolovaná a servisovaná kvalifikovaným technikom. Tým sa zabezpečí správne fungovanie zariadenia a minimalizuje sa riziko vzniku problémov.
  6. Minimalizujte priame fúkanie. Nastavte vyfukovací režim klimatizácie tak, aby nefúkal priamo na ľudí v miestnosti. Predídete tak okrem iného aj problémom s dýchaním.